DGC Groningen 050 - 541 60 70
Locatie Loppersum 0596 - 51 82 22
Locatie Uithuizen 0595 - 43 42 55
Locatie Bedum 050 - 301 42 60

Uiergezondheid

Met effectieve begeleiding meer grip op uiergezondheid

Uiergezondheid
Wat is een acceptabel percentage uierontstekingen? Wat is veel en wat is weinig? Waarom wil mijn celgetal niet zakken? Waarom werken deze injectoren niet?

Als melkveehouder speel je wel eens met bovenstaande vragen, maar hoe krijg je hier nu grip op. Mocht dat al gebeuren, hoe volg je dat dan op? Dát zijn de dingen waar wij je bij kunnen helpen! Het inzichtelijk maken van jouw getallen en van daar uit de juiste maatregelen treffen.  Specifiek voor jouw bedrijf. De maatregelen kunnen immers per bedrijf, maar ook per bacterie ontzettend verschillen. Melkstal of -robot, matten of diepstrooisel, dichte- of roostervloer, omgeving- v.s. koegebonden, droogstand of lactatie… Uiergezondheidsproblemen zijn vaak erg complex, en het overzien van het probleem vaak één van de grootste problemen. Bovendien zorgt het nemen van de onjuiste maatregelen voor frustraties (“Waarom werkt dit nu niet?!”) en weinig tot geen resultaat. Het nemen van de juiste effectieve maatregelen, dat is waar wij je bij kunnen helpen!

Terug naar Informatie
Ga naar Vruchtbaarheid