Schapen en geiten

Het schapenseizoen is weer in volle gang en op verschillende bedrijven zijn de eerste lammeren intussen al geboren. Een drukke periode, waarin veelal intensief met de schapen gewerkt wordt. Ook een periode, waarin verschillende vragen boven komen drijven over bijvoorbeeld de gezondheid of de juiste voeding van schapen en lammeren.

Daarom willen wij jou graag uitnodigen voor onze speciale Schapenavond!
Tijdens deze avond willen we nieuwe kennis en inzichten op het gebied van schapenhouderij met je delen, maar vooral ook de mogelijkheid bieden om onderling met andere schapenhouders ervaringen uit te wisselen.

Voor de invulling van deze avond hebben we dierenarts Margrit Terpstra van DAP Noord West Groningen bereid gevonden om ons mee te nemen in de wereld van mineralen en voeding van het schaap. Zij heeft zich verdiept in deze complexe onderwerpen en zal vertellen welke mineralenbehoeftes een schaap heeft en, aan de hand van kuil-analyses, handvaten geven hoe op deze behoeftes ingespeeld kan worden. Daarnaast heeft zij verschillende mineralenproducten met elkaar vergeleken en ingedeeld op bruikbaarheid en praktische meerwaarde.

Naast deze leerzame lezing zullen we in een korte presentatie de actualiteiten op het gebied van schapenziekten in Nederland laten passeren.

De schapenavond vindt plaats op woensdag 14 maart 2018 op onze praktijklocatie in Noorddijk, Groningen (Noorddijkerweg 26A, 9734 AT Groningen).
Inloop met koffie vanaf 19:30 uur, aanvang 20:00 uur. Toegang is gratis.
Opgave graag uiterlijk 9 maart!
Dit kan per telefoon, 0596-518242 of via e-mail naar info@vanstadtotwad.nl

 

Voor alle schapen- en geitenhouders bieden wij voor zowel particulier en bedrijfsmatig gehouden dieren de volgende diensten aan:

- Onderzoek en behandeling van zieke dieren
- Advisering op gebied van diergezondheid, voeding en medicijngebruik
- Assistentie bij de geboorte van lammeren
- Het geven van verloscursussen
- Uitvoering en advisering van diergezondheidsprogramma's als: scrapie, zwoegerziekte/CAE, CL en Q-koorts.
- Onderzoek en advies op gebied van wormbestrijding en coccidiose
- Opstellen en uitvoeren van vaccinatieschema's voor bv: het bloed, zomerlongontsteking, zere bekjes en rotkreupel.
- Verschillende andere werkzaamheden zoals drachtscannen en klauwverzorging.

Bel 0596-518232 of 0596-518242 voor advies of het maken van een afspraak.

Elke maandag t/m zaterdag tussen 8 en 9 uur zit het landbouwhuisdieren-team klaar, voor u, om uw vragen te beantwoorden, medicijnen te bestellen of afspraken in te plannen.