Jonge honden controle

Pups worden als regel op de leeftijd van zes weken, dus nog in het nest, onderzocht door een dierenarts en gevaccineerd. Op de leeftijd van negen weken en twaalf weken – het dier is dan bij de nieuwe eigenaar – wordt het dier nogmaals door een dierenarts onderzocht en gevaccineerd. Meestal is de daaropvolgende vaccinatie pas een jaar later. De hond is dan inmiddels nagenoeg volwassen. Eigenlijk is het vreemd dat in de tussenliggende tijd geen gezondheidscontrole plaatsvindt, want het dier maakt een enorme ontwikkeling door, zowel lichamelijk als geestelijk. Gelukkig gaat die ontwikkeling dikwijls goed, maar nu en dan ook niet.

Bij Van Stad tot Wad dierenartsen kunt u gebruik maken van het jonge-hondenconsult, bedoeld voor honden van ongeveer zes maanden oud. In principe wordt dit uitgevoerd door een assistente, die hiervoor ruim de tijd neemt en die zo nodig een dierenarts kan raadplegen. Aan de hand van een standaard vragenlijst en lichamelijk onderzoek wordt samen met de eigenaar de ontwikkeling van de hond in kaart gebracht. Daarbij gaat het om lichamelijke zaken, zoals gewicht en voeding, skeletontwikkeling, vacht, oren en gebit, maar ook om de hormonale ontwikkeling, puberteit en vruchtbaarheid, gedrag, opvoeding, etc. Mocht het nodig zijn, dan zijn op deze leeftijd nog veel zaken bij te sturen. Denk aan een dreigend overgewicht, problemen bij de tandwisseling of zorgen over de heupen. Als tijdig de goede maatregelen worden genomen, dan zal het dier daar een levenlang profijt van hebben.