Onze werkwijze

Voorzieningen
Op diergeneeskundig gebied is Van Stad tot Wad Dierenartsen uitstekend voorzien. We beschikken in Diergezondheidscentrum Groningen o.a. over digitale röntgen, elektrocardiografie, echo, gasanesthesie en uitgebreide laboratoriumfaciliteiten. Deze voorzieningen worden uiteraard ook ingezet voor dieren, die andere locaties bezoeken. Voor specialistische onderzoeken en behandelingen hebben we een goede samenwerking met gespecialiseerde collega's.

Werkwijze
Belangrijker nog dan de aanwezigheid van veel voorzieningen is een deskundig en doelgericht gebruik ervan. Daarbij is een goed persoonlijk contact van wezenlijk belang. Professionaliteit, betrokkenheid en een scheutje Groningse nuchterheid zijn belangrijke basisingrediënten.

Vaak is er geen discussie mogelijk over de aanpak van een probleem, maar soms ook wel: Beginnen we een behandeling op basis van een verdenking of gaan we eerst uitgebreider onderzoek doen? Wat betekent dat voor de belasting voor het dier? Om welke kosten gaat het? Wij doen ons best om alles goed uit te leggen en u mag alles vragen wat u wilt weten. Zo komen we in goed overleg tot een op maat gesneden onderzoek- en behandelplan.

Kwaliteit
Wij zijn voortdurend bezig de kwaliteit van onze organisatie te verbeteren. U wordt van harte uitgenodigd mee te denken en uw ideeën kenbaar te maken. Ook als u niet tevreden bent willen we dat graag weten. Voor formele klachten hebben we een procedure. De assistente kan u daarover informeren.