Castratie van de ram

Mannelijke konijnen worden geslachtsrijp op een leeftijd van ongeveer 4 maanden. Wij adviseren castratie vanaf een leeftijd van 5 maanden

Afhankelijk van de behandelend dierenarts vindt castratie plaats via een sneetje in het scrotum (balzak) of in de huid net voor het scrotum.

Voordelen van castratie

1. De aanmaak van testosteron valt weg. Dit hormoon is verantwoordelijk voor het 'mannelijk' gedrag . Hierdoor worden de dieren na castratie minder agressief naar soortgenoten en de eigenaar.

2. Ook zullen de konijnen minder vechten waardoor het risico op het ontstaan van wonden en abcessen aanzienlijk verkleint.

3. Sproeien in huis vermindert of verdwijnt.

4. Er is geen kans meer op ongewenste dracht en nakomelingen, maar denk erom dat de rammelaar nog tot een maand na castratie vruchtbaar kan zijn! Houd hem tot die tijd dus gescheiden van de voedsters.

Nadelen van castratie

1. Bij konijnen is het narcoserisico aanzienlijk groter dan bij andere diersoorten. Dit komt onder andere door een ander soort stofwisseling en doordat konijnen verhoudingsgewijs een veel kleinere borstkas hebben. Deze kleine borstkas betekent een kleiner longvolume en dus een verhoogd risico op een zuurstoftekort. Belangrijk is dat er tijdens de operatie zuurstof wordt toegediend en dat de uitslaapperiode (recovery) zo kort mogelijk duurt. De recovery houden we kort door ze op tijd een middel te geven waardoor ze sneller wakker worden.

2. Net als bij andere diersoorten is er een verhoogd risico op het ontstaan van overgewicht.

Aangezien konijnen laag op de poten staan is er een iets hoger risico op het ontstaan van wondinfecties. Dit risico kan verkleind worden door het konijn de eerste week binnen te houden op een schone handdoek of kranten. Stro en zaagsel kunnen namelijk meer vuil bevatten en hebben een schurend en irriterend effect.