Algemeen

Algemeen

Als u getuige bent van een aanrijding van een hond of kat zijn angst en paniek logische eerste emoties. Er is daardoor bijna altijd de behoefte om snel te helpen en daar is in principe ook veel voor te zeggen. Maar let op het volgende:

Bij ademhalingsproblemen dient er in eerste instantie een onderscheid gemaakt te worden tussen hijgen door pijn, angst of een te hoge lichaamstemperatuur en een versnelde ademhaling doordat het dier te weinig lucht krijgt. Wanneer het dier geen lucht krijgt zal er een verhoogde inspanning zijn bij de ademhalingsbewegingen en verkeert het in acuut levensgevaar. Indien uw dier verdacht is van ademnood (dyspneu) neemt u het best direct contact op met de praktijk!

Problemen die ademnood kunnen veroorzaken kunnen zich voordoen vanaf de neuspunt tot aan de buikspieren. Daarnaast kan bijvoorbeeld ook bloedarmoede leiden tot een relatief zuurstof tekort.
Welke problemen kunnen benauwdheid geven?

De allergische reactie is afhankelijk van de stof, de diersoort en de wijze waarop het dier met de stof in aanraking komt.

In feite zou iedere stof een allergische reactie kunnen uitlokken. Veel allergische reacties worden gezien bij gifstoffen, stoffen op basis van bloed of waar bloed in verwerkt is, vaccins, voedsel en medicatie. De kans op een allergische reactie is groter als het dier reeds eerder met de stof in aanraking is gekomen.

Dit geneesmiddel is niet geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik bij huisdieren is echter toegestaan op grond van de vrijstellingsregeling van de Diergeneesmiddelenwet.

 
Farmaceutische vorm en samenstelling: Tabletten met 0.5 mg of 0.25 mg alprazolam. 

Eigenschappen: Alprazolam behoort tot de benzodiazepines. Deze geneesmiddelen onderdrukken het zenuwstelsel. Het dier wordt rustiger, angst neemt af, spieren ontspannen en epileptische aanvallen worden onderdrukt.

Doeldieren: Er is ervaring met het gebruik van Alprazolam bij honden en katten.

Indicaties: Alprazolam  wordt gebruikt voor de behandeling van angst, opwinding, onbehandelbaarheid en kramptoestanden bij honden en katten. Omdat Alprazolam vermindering van angst geeft  is het bruikbaar bij vuurwerk en onweer. Verder wordt het bij honden toegepast bij epilepsie en bij blaasproblemen.

Waarschuwingen en contra-indicaties: Het middel mag niet langer dan enkele dagen achtereen worden geven, o.a. vanwege de zware belasting van nieren en lever. Grote voorzichtigheid is dan ook geboden bij dieren met verminderde nier- of leverfunctie en bij zwakke en oudere dieren. Terughoudendheid is tevens geboden bij dieren in coma, dieren in shock, bij dieren met ademproblemen en bij glaucoom (verhoogde oogdruk).
De veiligheid van het middel bij drachtige en zogende dieren is niet aangetoond. Bij de mens is bekend dat  benzodiazepines schadelijk kunnen zijn tijdens de zwangerschap. Ook is bekend dat benzodiazepines de placenta passeren en in de moedermelk terecht komen.
De werking van andere diergeneesmiddelen kan worden beïnvloed. In elk geval niet combineren met fenobarbital of antischimmelmiddelen.
Het middel zal niet altijd het gewenste effect geven. Ook is het mogelijk dat door bijwerkingen het middel, achteraf bezien, beter niet had kunnen worden gegeven. 

Toediening en dosering: De dosering is afhankelijk van de ernst van de aandoening en is per diersoort verschillend. Bij angst door vuurwerk of onweer gelden de volgende adviezen:
Hond: 0.02 tot 0.1 mg/kg via de bek,  2 tot 4 x per dag met een tussentijd van tenminste 4 uur. De aanvangsdosis is 0.05 mg/kg, te geven 1 uur tot 15 minuten voor het verwachte geluid of angstmoment, of (maar niet bij voorkeur) direct na waarneming van angstverschijnselen (bijvoorbeeld vluchten uit de kamer, wegkruipen, lage houding, grote pupillen, etc.). Doseer op effect. Als het dier te suf wordt, moet de aanvangsdosis worden verlaagd, bijvoorbeeld gehalveerd. Bij onvoldoende effect kan de dosering worden verhoogd tot maximaal de dubbele aanvangsdosis. Voorbeelden van startdoseringen:
Een hond van 5 kg krijgt 1 tablet van 0.25 mg, een hond van 10 kg 1 tablet van 0.5 mg, een hond van 20 kg 2 tabletten van 0.5 mg.
Meestal zijn op oudejaarsavond  2 doseringen voldoende, bijvoorbeeld om 18.00 en 22.00 uur. Een erg angstige hond zo nodig om 10.00 uur, 14.00 uur, 18.00 uur,  en 22.00 uur.
Kat: 0.125 tot 0.25 mg/kat via de bek, 1 tot 3 x per dag. Dat komt dus neer op 1/2 tot 1 tablet van 0.25 mg per keer.

Beschreven bijwerkingen:  Sloomheid, onrust, spierzwakte, overdreven aanhankelijkheid, trillen, toename van de eetlust.

Bewaarcondities: Droog, donker, bij kamertemperatuur (15-25°C), in een goed gesloten originele verpakking en buiten bereik van kinderen en huisdieren.

Houdbaarheid: De uiterste houdbaarheidsdatum staat op de verpakking vermeld na de woorden ‘niet te
gebruiken na’ of na het woord ‘Exp’.

Antibiotica bij gezelschapsdieren

"Moet ik weer op consult komen?"
"Moet dat dure onderzoek per se?"
"Poes heeft weer hetzelfde, je kunt me toch gewoon een kuur geven?"
Deze vragen krijgen we regelmatig, wanneer diereigenaren 'even' een kuurtje willen komen ophalen.

Wie een ziek dier heeft, belt de dierenarts. Maar wat als het om relatief kleine dingen gaat? Dan is een klein beetje deskundige hulp best welkom, maar is het niet per se nodig om een dierenarts te consulteren. Om in die behoefte te voorzien kent Van Stad tot Wad dierenartsen het assistentenconsult.

Babesia wordt overgedragen door teken. De parasietjes nestelen zich in de rode bloedcellen. Hierdoor kunnen de rode bloedcellen als lichaamsvreemd gezien worden en vervolgens worden afgebroken waardoor uiteindelijk bloedarmoede kan optreden. Opvallende signalen hiervoor zijn bleke slijmvliezen, bloed in de urine en koorts.

Babesiose vinden we in de gebieden rond de Middellandse Zee. Teken kunnen goed geweerd worden met de Scalibor halsband of Advantix. Tevens bestaat er een vaccin (Pirodog) die voorkomt dat de parasieten zich kunnen vermenigvuldigen in de cellen. Het vaccin is echter pijnlijk om toe te dienen en redelijk prijzig. Het geeft in 70-100% van de gevallen een effectieve bescherming.
Als u toch een teek op uw hond aantreft dient u hem zo snel mogelijk zonder alcohol te verwijderen.

Braken en diarree bij honden en katten zien we in de praktijk bijna dagelijks. De ernst van deze klachten kan sterk variëren. Soms kun je afwachten, soms kun je het herstel zelf bevorderen met eenvoudige maatregelen, soms is de hulp van een dierenarts nodig en soms moet een dier met spoed onderzocht en behandeld worden.

Braken en diarree hoeven niet altijd tegelijkertijd op te treden. Er kan ook sprake zijn van alleen braken of alleen diarree. Er zijn veel besmettelijke en niet besmettelijke oorzaken mogelijk. De klachten kunnen ontstaan door problemen van het maagdarmkanaal of andere organen in de buikholte, maar ziekten buiten het maagdarmkanaal komen ook geregeld voor.
Het is niet altijd makkelijk aan te geven of en in hoeverre klachten spoedeisend zijn. Wat veel voorkomt en wat u zelf vaak kunt helpen oplossen is de situatie waarbij een volwassen hond of kat buiten iets verkeerds heeft gegeten of ander voer heeft gehad dan gebruikelijk. U neemt bijvoorbeeld dan het volgende waar:

Brandwonden kunnen veroorzaakt worden door hitte (vuur), chemicaliën, elektriciteit en straling (zon).

Beschadiging

Beschadiging van de huid is afhankelijk van de lengte en intensiteit van de blootstelling. Bij oppervlakkige brandwonden wordt enkel roodheid, milde zwelling en uittreden van vocht in de huid gezien. Soms kunnen er ook blaren gezien worden. Bij diepere brandwonden wordt de huid vaak wit en zijn de letsels zeer pijnlijk
Belangrijk bij brandwonden is het voorkomen van schade aan de diepere weefsels door te spoelen met schoon en koel water. Er moet op gelet worden dat het water niet te koud is aangezien de lichaamstemperatuur - zeker bij kleine dieren – snel kan dalen. Ook zijn dieren met brandwonden sneller geneigd in shock te raken waardoor ze nog sneller afkoelen. Dek de brandwond af met een schone en natte handdoek of nog beter met vochtig steriel gaas en neem zo snel mogelijk contact op met de praktijk!

Waarom zou u uw dier laten chippen?

Omdat u uw huisdier zo snel mogelijk weer  terug wilt vinden wanneer hij zoek raakt of wegloopt. 

Een (kokertje aan een) bandje is ook een mogelijke oplossing, maar dit kan een dier verliezen of hij kan ermee achter iets blijven haken met alle nare gevolgen van dien. En vaak zijn de telefoonnummers op bandjes na een tijdje niet meer goed leesbaar. Vroeger werden honden en sommige katten getatoeëerd in het oor. Vaak is deze tatoeage na een aantal jaren niet goed meer leesbaar. Vandaar dat chippen het beste middel is om uw dier zo snel mogelijk weer terug te krijgen.

Echografisch onderzoek bij gezelschapsdieren wordt in steeds meer praktijken voor gezelschapsdieren uitgevoerd. Meestal zijn eigenaren hierbij aanwezig. Aan de reactie merk je dan, dat men weliswaar min of meer bekend is met dit type onderzoek, maar dat het daarnaast een hoog hocuspocusgehalte heeft: Een scherm vol met vage bewegende beelden. Hoe bestaat het, dat je op grond daarvan uitspraken kunt doen over ziekte en gezondheid? Na een toelichting door de dierenarts wordt het meestal wel duidelijker. Wat is echografisch onderzoek eigenlijk en wanneer is dit onderzoek zinvol? Waarom kiezen we de ene keer voor röntgenonderzoek en de andere keer voor echo?

Gratis gebitscontrole bij hond en kat bij Van Stad tot Wad dierenartsen

Heeft u last van de stank uit de bek van uw hond of kat? Misschien is er iets aan de hand met het gebit. Gebitsproblemen komen steeds vaker voor bij hond en kat. 80% van de dieren boven de vijf jaar heeft zelfs ernstige problemen! Wat velen niet weten is dat deze problemen makkelijk te verminderen of zelfs te voorkomen zijn. Van Stad tot Wad dierenartsen vindt het haar taak om eigenaren hier bewust van te maken en te helpen. Daarom kunt u in de maand februari een afspraak bij de assistente maken voor een gratis gebitscontrole.

Honden en voornamelijk katten zijn echte carnivoren (vleeseters). Dit betekent dat het gebit aangepast moet zijn aan het vangen, doden en uiteindelijk verscheuren van hun prooi. De lange hoektanden hebben als functie de prooi te vangen en te doden. De knipkiezen achterin de bek worden gebruikt voor  het verscheuren van de de prooi.

De meeste honden en katten hoeven niet of amper meer te jagen voor hun voedsel. Vandaar dat een goede gebitsverzorging essentieel is voor een gezond gebit en tandvlees. Bij slechte voeding of verzorging van het gebit kunnen er zich een aantal problemen voordoen:

Problemen van het gebit en tandvlees kunnen voorkomen of beperkt worden door een goede gebitsverzorging. Geadviseerd wordt om hier al op jonge leeftijd mee te beginnen. Wanneer er namelijk reeds ontstekingen of andere gebitsproblemen aanwezig zijn is de mondholte pijnlijker en is het moeilijker te starten met poetsen.

Begin met uw huisdier te laten wennen aan de aanraking van de bek en de snuit. Daarbij moet hij geprezen en beloond worden. Benader het dier niet vanaf de voorkant. Stop indien er teveel weerstand geboden wordt.

Het jaarlijkse bezoek aan de dierenarts voor de herhalingsvaccinatie biedt ons de kans tot een controle van de algehele gezondheid van uw dier. Hierdoor kunnen eventuele afwijkingen vroegtijdig worden waargenomen, zodat zo nodig snel een behandeling kan worden ingezet. Daarnaast biedt de herhalingsvaccinatie u de kans vragen te stellen over uw dier. Het is dan ook verstandig bepaalde vragen op te schrijven zodat u ze op het moment zelf niet vergeten bent.

Glaucoom is een verhoogde oogboldruk. Het komt vaker voor bij honden dan bij katten. Het kan op alle leeftijden voorkomen. In het oog zit vocht, dit vocht wordt constant aangemaakt en afgevoerd. Als de vezels van de afvoer verstopt raken dan kan het vocht niet meer weg. Hierdoor ontstaat er een te hoge druk in het oog en dit heet glaucoom. De verhoogde oogdruk veroorzaakt pijn en indien het niet bijtijds behandeld wordt, kan het leiden tot blindheid. Het tijdig vaststellen van glaucoom voorkomt blijvende schade aan het oog.

Hartfalen is een ernstige aandoening die zorgt voor veel klachten zoals verminderd uithoudingsvermogen, hoesten, benauwdheid en vermageren. Hartfalen kan er zelfs toe leiden dat het leven van uw hond of kat vroegtijdig beëindigd wordt. Gelukkig kunnen we wel wat doen om hartproblemen tijdig op te sporen, het hart te ondersteunen, het leven te verlengen en het allerbelangrijkste; de klachten te verminderen!
Wil je hier meer over weten? Lees dan hieronder verder.

Dieren met een verhoogd risico op hartproblemen zijn honden van grote rassen* die ouder dan 3 jaar zijn en meer dan 20kg wegen of honden van kleine rassen/katten met een hartruis. We weten dat bij deze dieren hartproblemen (en hartfalen) relatief vaker voorkomt. Het kan zijn dat deze dieren een hartprobleem of hartfalen ontwikkelen maar wanneer en of dit gebeurt weten we niet.

Jeukklachten bij honden en katten zien we in de praktijk vrijwel dagelijks. Als bij lichamelijk onderzoek duidelijk wordt, dat de jeuk niet wordt veroorzaakt door parasieten, bacteriën of schimmels, kan het vermoeden ontstaan dat we te maken hebben met een allergie.

Drie vormen van allergieën komen het meest voor: vlooienallergie, voedselallergie en atopie.

 

In samenwerking met bijna alle dierenartspraktijken in de stad Groningen krijgt u een korting op vertoon van uw sleutelhanger met Stadjerspas-klantcode op neutralisatie en/of chippen van uw kat(ten):

- € 50,00 korting op sterilisatie van een poes;
- € 25,00 korting op castratie van een kater; 
- € 20,00 op chippen van een kat.

  • U krijgt een klantcode (=QR-code) waarmee u gebruik kunt maken van de aanbiedingen
  • Deze code is persoonlijk en is gekoppeld aan uw account
  • Uw klantcode staat op uw sleutelhanger
  • De tegoeden op uw account worden dan automatisch afgeschreven
  • Bij een korting betaalt u het verschil direct bij de kassa

 

Medical Pet Shirts zijn ontworpen voor honden, katten en konijnen ter bescherming van de huid of een operatiewond. Een groot voordeel hiervan is dat uw huisdier geen vervelende kraag/kap meer om hoeft.

Door de goede pasvorm en de dubbele stof aan de buikzijde kan het shirt toegepast worden bij huidziekten, loopsheid, schijndracht, incontinentie en uiteraard na een operatie.

Het is niet altijd fijn om over de dood van je huisdier na te denken of te praten. Toch krijg je hier als eigenaar vroeg of laat mee te maken. Wat er na de dood van je huisdier gebeurt, hangt af van je eigen wensen. Er zijn verschillende mogelijkheden die we hieronder uitleggen. Schroom niet om dit ook te bespreken met de dierenartsassistente of de dierenarts.

Besmettingen met spoelwormen komen bij honden en katten veel voor. Ernstig ziek worden de dieren er maar zelden door. Toch is het belangrijk honden en katten regelmatig te ontwormen. Dat heeft vooral te maken met de risico’s die mensen lopen.

U wilt uw hond of kat meenemen naar het buitenland. Dat kan een goed idee zijn maar u moet er wel rekening mee houden dat veel landen eisen stellen aan de invoer van uw huisdier, bijvoorbeeld een enting tegen rabiës, eventueel inclusief een bloedtest, speciale ontwormingen en/of tekenbehandelingen of zelfs quarantaine. Engeland, Schotland, Ierland, Malta, Zweden, Noorwegen en Turkije zijn landen met speciale eisen. Informeer tijdig bij de ambassade van het land waar u naar toe of doorheen wil reizen. Of kijk op http://www.licg.nl/ in de lijst met invoereisen of vraag kom aan de balie voor meer informatie.
Als u met het vliegtuig gaat neem dan ook contact op met de luchtvaartmaatschappij waarmee u vliegt.

Direct na de operatie
1. De nazorg zal door de assistente of de dierenarts met u besproken worden bij het ophalen van uw dier. Eventuele bijzonderheden zullen met nadruk genoemd worden en op het nazorgformulier worden vermeld.
2. Kom uw dier liefst met de auto ophalen aangezien dieren na de operatie nog wat suf kunnen zijn.
3. Geef uw dier eenmaal thuis een vertrouwde plek in een rustige ruimte. Voorkom fel licht door bijvoorbeeld de gordijnen een klein beetje te sluiten. Zorg tevens voor een schone ligplaats om de operatiewond zo schoon mogelijk te houden. Konijnen en knaagdieren kan best een schoon hok gegeven worden. Liever geen zaagsel gebruiken aangezien dit scherp en irriterend kan zijn. Beter is schoon hooi of schone kranten te gebruiken.
4. Houd uw dier warm tijdens het transport en thuis. Dit kan door middel van een kruik en/of een deken.
5. Bij honden en katten moet met eten gewacht worden tot ongeveer 5 uur na de operatie. Vaak zijn dieren iets misselijk van de narcose waardoor ze bij te vroege voederopname kunnen gaan braken. Drinken van water mag wel direct na de operatie, maar zorg ervoor dat het geen grote hoeveelheden per keer zijn. Bij veel ingrepen wordt een infuus gegeven waardoor de vochthuishouding goed op peil is. Konijnen en knaagdieren moeten direct na de operatie beginnen met eten en drinken!
6. Laat de hond na de operatie kort uit aan de lijn om zijn behoefte te laten doen. Voor katten kan er best een schone kattenbak klaargezet worden.

 
 De dagen na de operatie

1. Zorg ervoor dat uw dier in een goede lichamelijke conditie is voor de operatie. Dit houdt in dat het dier recentelijk ontwormd is en vrij is van vlooien. Stel echter niet een vlooien- of wormen behandeling 24 uur voor de operatie in. Tevens zullen wij voor de operatie vragen of uw dier gevaccineerd is.

2. Voor honden geldt dat ze het beste de ochtend van de operatie kort kunnen worden uitgelaten tenzij anders aangegegeven. Tijdens de operatie kunnen dieren minder goed de urine en ontlasting ophouden hetgeen tot onhygienische situaties kan leiden. Katten kunnen het beste binnen worden gelaten zodat de ochtend van de operatie geen zoekacties ondernomen hoeven te worden.

3. Zorg ervoor dat de vacht en de huid goed schoon zijn. Indien nodig vragen wij het dier de dag voor de operatie te wassen en/of te borstelen. Dit verhoogt de hygiene tijdens de operatie en zal de kans op een wondinfectie aanzienlijk doen afnemen.

4. Voor honden en katten geldt dat ze 12 uur voor de operatie moeten vasten. Dit houdt in dat ze vanaf ongeveer 20:00 uur op de dag voor de operatie geen voedsel meer mogen krijgen. Het nuchter houden is van belang om braken tijdens de narcose te voorkomen. Dit kan gevaarlijk zijn aangezien ze kunnen stikken in hun eigen braaksel. Knaagdieren en konijnen mogen nooit nuchter gehouden voor de operatie! Deze dieren kunnen niet braken en het is gebleken dat het veel veiliger is de darmbewegingen op gang te houden.

5. Breng uw hond aangelijnd en met een goede halsband. Katten, konijnen en knaagdieren kunnen het beste in een goede kooi of bak gebracht worden.

Oververhitting bij honden komt in de zomer regelmatig voor. Ook in Nederland komen warme perioden voor waardoor lange wandelingen en opwinding al gevaarlijk kunnen zijn. Maar ook op minder warme dagen met een gematigde temperatuur van slechts 25 graden kan de temperatuur in een afgesloten auto zonder airconditioning oplopen tot ongeveer 50 graden.

Voor spoedgevallen is 24 uur per dag en 7 dagen per week een dierenarts van Van Stad tot Wad Dierenartsen bereikbaar.
Denk aan het volgende:

1. Ga nooit op goed geluk op pad, dus bel eerst uw eigen locatie.        

Diergezondheidscentrum Groningen 050 - 541 60 70    Meer informatie
Bedum 050 - 301 42 60 Meer informatie       
Loppersum 0596 - 518 222 Meer informatie
Uithuizen 0595 - 43 42 55 Meer informatie

Indien u nog geen eigen locatie heeft bel dan naar Diergezondheidscentrum Groningen.

Suikerziekte, ook wel diabetes genoemd, is een aandoening waarbij er problemen ontstaan met het reguleren van het glucosegehalte in het bloed. Bij diabetes is het glucosegehalte in het bloed verhoogd. Dit komt doordat de alvleesklier te weinig of geen insuline aanmaakt of de lichaamscellen ongevoelig worden voor de insuline. Diabetes kan ongeacht leeftijd, geslacht of ras voorkomen bij alle honden en katten maar er bestaan wel bepaalde risicogroepen.

Teken houden zich meestal schuil in hoog gras, struikgewas, bossen en duinen. Ze gaan extreem zuinig met hun energie om en kunnen daarom meer dan een jaar zonder voedsel. Wanneer de teek lichaamswarmte van dier of mens signaleert komt deze in actie en laat zich op de gastheer vallen. Vervolgens  kruipt de teek enkele minuten rond op zoek naar een plek om zich vast te zuigen. De teek nestelt zich vervolgens op een zacht, vochtig en warm plekje, bij voorkeur in huidplooien zoals bij oren, ogen, lippen, nek, hals, liezen, oksels en tussen de tenen. Bij het nestelen boort de teek met de monddelen door de huid en brengt daarbij speeksel in de huid van de gastheer. Dit speeksel bevat een verdovende stof die de bloedstolling tegengaat. Hierbij kunnen ziekteverwekkers overgebracht worden.

Vanaf begin december zijn de knallen die het nieuwe jaar moeten inluiden alweer te horen. Voor veel mensen een periode van gezelligheid. Voor veel honden en katten is deze periode geen feest maar een periode van stress en angst.