Konijn en knaagdier

Konijn en knaagdier

Mannelijke konijnen worden geslachtsrijp op een leeftijd van ongeveer 4 maanden. Wij adviseren castratie vanaf een leeftijd van 5 maanden

Afhankelijk van de behandelend dierenarts vindt castratie plaats via een sneetje in het scrotum (balzak) of in de huid net voor het scrotum.

Bij de voedster wordt vaak het woord sterilisatie gebruikt. Dit is echter foutief aangezien dit betekent dat enkel de eileider wordt afgebonden. In de praktijk wordt de gehele eierstok (ovarium) weggenomen waardoor castratie de juiste benaming is.
Bij de ingreep wordt naast de eierstokken ook de baarmoeder weggehaald. Hierbij spreken we van een ovariohysterectomie. Dit gebeurt met het oog op het verhoogd risico op het ontstaan van baarmoederproblemen bij konijnen vergeleken bij andere diersoorten.

Vrouwelijke konijnen worden vruchtbaar rond de leeftijd van 4 maanden. Wij adviseren castratie vanaf een leeftijd van 6 maanden.

Konijnen hebben zes snijtanden, vier in de bovenkaak (twee grote en daarachter twee kleine stifttandjes) en twee in de onderkaak. Achter de snijtanden zitten de kiezen. De gebitselementen van konijnen blijven groeien (bijv. net als nagels). Dat de tanden en kiezen niet steeds langer en langer worden komt door het afslijten van de elementen door de kiezen en tanden aan de boven en onderkaak. Op deze manier ontstaat er een evenwicht tussen aangroei en afslijten van de gebitselementen, zodat een konijn een natuurlijk en goed functionerend gebit houdt. Bij sommige konijnen sluiten de elementen van de boven en onderkaak niet goed op elkaar aan en op deze wijze kan het probleem van doorgegroeide tanden en kiezen ontstaan. Geregeld worden bij ons konijnen aangeboden met scheef groeiende snijtanden. Vaak groeien daarbij de ondertanden naar buiten en de boventanden groeien de mondholte in. Dit probleem kan tot allerlei klachten leiden zoals slecht eten, een natte kin, vermagering en diarree. 

Myxomatose en VHS (ook wel RHD genoemd) zijn beide zeer besmettelijke en ernstig verlopende virusinfecties. Gelukkig zijn deze ziekten door vaccinatie te voorkomen.

Vaccinatie
Sinds 2012 bestaat er een vaccin, dat per dosis is verpakt en tegen beide ziekten een jaar bescherming geeft. Net als bij hond en kat kunt u een afspraak maken voor de vaccinatie van een of meer konijnen. U kunt het dier door een dierenarts laten onderzoeken voorafgaande aan de vaccinatie.

Een belangrijke oorzaak van scheef groeiende tanden en kiezen is de voeding. De ontwikkeling van de kiezen en de kaken kan afwijkend verlopen, waardoor de tanden en kiezen scheef ten opzichte van elkaar komen te staan, wanneer het konijn met zijn voeding onvoldoende (of in de niet correcte verhoudingen) vitamines en mineralen opneemt. Daarnaast is verkeerde voeding vaak de oorzaak van maagdarmklachten waardoor diarree kan ontstaan. De diarree plakt vaak aan de achterkant van het konijn waardoor ze makkelijk ten prooi kunnen vallen aan vliegenlarven (myiasis).