Praktijkvisie

Missie van `Van Stad tot Wad`

Van Stad tot Wad dierenartsen levert hoogwaardige en innovatieve diergeneeskundige zorg vanuit de totale context van dier en eigenaar. We onderscheiden ons hierbij ten opzichte van andere praktijken/ aanbieders middels maatwerk in de zorg voor het dier en het continue werken aan een duurzame relatie met de eigenaar. Het overdragen van kennis aan dierhouders, (para) veterinairen in opleiding en dierenartsen in elke denkbare vorm is daarbij een belangrijk uitganspunt.

Visie van `Van Stad tot Wad`

Van Stad tot Wad dierenartsen is een zelfstandige praktijk in en rondom Groningen. Een sterk merk met een oprechte overtuiging en een onderscheidend DNA. Onder dit merk, de paraplu, vallen 2 verschillende eenheden; gezelschapsdieren (GZD) en landbouwhuisdieren (LBH). Deze zijn organisatorisch en communicatief zo op elkaar afgestemd, dat we naar buiten toe als één organisatie optreden, waarbinnen hoogwaardige en innovatieve zorg wordt gegarandeerd.

Vanuit de kernbegrippen: teamspirit, toegankelijk, ondernemend, enthousiast, betrouwbaar en klantvriendelijkheid (of breder, een duurzame klantrelatie) streeft Van Stad tot Wad dierenartsen naar een 100% tevreden medewerker, klant en dier. Met dit doel voor ogen begeeft de praktijk zich continu in ontwikkelingsproces (zowel intern als extern). Daar waar deze niet wordt bereikt, is dit voor de praktijk een leermoment in een continu ontwikkelingsproces.

Vanuit het DNA en de bijbehorende kernbegrippen garandeert de praktijk een optimale bereikbaarheid, aanspreekbaarheid en aandacht voor haar klanten. Om dat te kunnen realiseren stimuleert de praktijk een open en leergierige cultuur, waarin medewerkers zich kunnen ontwikkelen en vooral kunnen excelleren /uitblinken. In deze ontwikkeling richten we ons op innovatie en een open communicatie waarin we het lef hebben om fouten te maken, elkaar durven aanspreken en van elkaar te leren. De randvoorwaarde hiervoor is elkaar altijd met wederzijds respect behandelen.