Paulien de Weerd

Landbouwhuisdierenarts

Paulien de Weerd
Paulien de Weerd

Mijn naam is Paulien. Sinds oktober 2018 versterk ik het landbouwhuisdierenteam van Van Stad tot Wad dierenartsen. Na mijn afstuderen ben ik twee jaar werkzaam geweest in Twente om vervolgens terug te keren naar het Groningse platteland.

De samenwerking met melkveehouders bij de bedrijfsbegeleiding vind ik erg leuk om te doen. Samen met de veehouder kijk ik naar bedrijfsproblematiek of hoe we de bedrijfsvoering kunnen optimaliseren.

Naast het werken met groot vee hebben ook schapen en geiten mijn interesse.

In mijn vrije tijd help ik graag op de boerderij van mijn familie waar we, naast akkerbouw, hobbymatig schapen en geiten houden. Thuis heb ik een kat die mij graag gezelschap houdt.